Chứng chỉ

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

Kiểm tra tia UVA 3000 giờ

ANTI CHLORINE TEST

Kiểm tra chống clo

ANTI MILDEW TEST

Kiểm tra chống nấm mốc

CE CERTIFICATE

Chứng chỉ CE

Flammability Test & burning behaviour

Kiểm tra tính dễ cháy & hành vi cháy

LABOSPORT TEST

Thử nghiệm Labosport

Lead test

Kiểm tra khách hàng tiềm năng

Wear resisting test 50,000 times

Kiểm tra khả năng chống mài mòn 50.000 lần