Tham quan nhà máy

MAIN-WORKSHOP-1

HỘI THẢO CHÍNH

5m-x-150m-PU-COATING-MACHINES-2

Máy sơn PU 5m x 150m

RAW-MATERIAL-STORAGE-3

Lưu trữ nguyên liệu thô

EXTRUSION-MACHINES-4

Máy đùn

IMPORTED-TUFTING-MACHINES-5

Máy điều chỉnh nhập khẩu

TWISTING-MACHINES-6

Máy xoắn

BULK-STORAGE-7

Lưu trữ số lượng lớn

DIY-WORKSHOP-8

Xưởng tự làm

PROFESSIONAL-LOAD-&-DELIVERY-9

Tải & Giao hàng Chuyên nghiệp